Proč nesdílíme evangelium?

(1. Timoteova 1:12-20) Mluvili jsme o vděčnosti, smyslu života, ale hlavně o tom, proč jako křesťani nesdílíme evangelium? Co je naší největší překážkou?

Otevřít

Na co čekáme?

(Jan 4:27-42) „Můj pokrm,“ řekl jim Ježíš, „je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni!

Otevřít