Jaký tedy mít postoj k hříchu teď?

(Římanům 7) Jakým způsobem křesťan už “není hříšník”? Jak Bůh mění náš postoj k hříchu?