Když jsme na dně

(Žalm 130) Jak a ke komu volat, když se dostaneme na dno?