Křesťana křesťanem dělá Bůh, ne člověk

(Římanům 8:28-30) Křesťantví je o tom, jak Bůh zachraňuje člověka, ne jak člověj zachraňuje sám sebe. Jak to Bůh dělá?