Rozdělení v církvi

(1. Korintským 1:10-17) Je církev rozdělená? Jestli je, tak co jí spojí? Proč existují všechny možné denominace a křesťanské podskupiny?

Více

Proč být vděčný?

(1. Korintským 1:4-9) Jaké důvody máme k tomu, abychom byli vděční? Vděční za něco, za co by normální lidé vděční nebyli?

Více

Patříme Bohu

(1. Korintským 1:1-3) Začali jsme novou sérii. Jak vliv má na život v naší kultuře skutečnost, že patříme Bohu? Jak to může změnit to, jak žijeme každý den?

Více

Boj o štěstí

(1. Timoteova 6:1-10) Mluvili jsme o snaze mít šťastný život, o lásce k penězům a o tom jak to souvisí s Evangeliem v našem životě.

Více

Jak a proč mít v úctě vedoucí?

(1. Timoteova 5:17-24) Mluvili jsme hodně o vedoucích a o tom, co by měli umět a zvládat. Jaký bychom měli mít k nim přístup? Proč Bible říká, že si zaslouží svojí čest? Co to znamená a jak to vypadá?

Více

Bůh je soucitný

(1. Timoteova 5:1-16) Proč Nový Zákon tak často mluví o vdovách? Vztah Boha k vdovám odhaluje jeho vztah k lidem.

Více

Pravá zbožnost

(1. Timoteova 4:6-10) Jak vypadá zbožnost? Co to vůbec je? Potřebuješ Boha, aby si byl dobrý člověk?

Více

Co dělá církev církví?

(1. Timoteova 3:14-16) Co je hlavní věc, která dělá církev církvi? Bez čeho církev ztrácí význam? Jak se to projeví v našich sborech?

Více