Hotovo?

(Nehemiáš 13) Máme hotovo? Byli jsme v kostele, četli jsme si Bibli.. co víc? Byli jsme v práci, byli jsme ve škole. A teď už jen odpočívat..nebo ne?

Více

Suché období

Měli jste někdy období, kdy jste Boha moc neslyšeli? Kdy se zdálo, že je vše proti vám? Modlit se moc nejde, Bible se nedá moc číst? Co v takovém období dělat? Vašek byl hostem v Olomouckém Metru.

Více

Moditba

(Nehemiáš 9) Co naší modlitbě chybí? V deváté kapitole se Boží lid modlí, můžeme si z toho vzít nějaký příklad?

Více