Posuzování vs. Odsuzování

(1. Korintským 4:1-5) Vedoucí a i ostatní lidé v církvi dostávají posouzení i odsouzení. Můžeme posuzovat? Musí se vedoucí řídit každým názorem lidí?

Otevřít

Blázniví křesťani

(1. Korintským 1:26-31) Proč křesťani nejsou lepší než ostatní, I když se tak někdy tváří? Bůh zachraňuje naproti tomu, jací jsme. Ne proto jací jsme.

Otevřít

Bláznivá zpráva křesťanství

(1. Koritnským 1:18-25) Poselství Ježíšové smrti je často bláznivou zprávou pro nevěřící. Ale pro věřící je to nádherná zpráva. Ježíš je naše moc a naše moudrost. Jak to prakticky vypadá?

Otevřít

Rozdělení v církvi

(1. Korintským 1:10-17) Je církev rozdělená? Jestli je, tak co jí spojí? Proč existují všechny možné denominace a křesťanské podskupiny?

Otevřít