Proroctví

(1. Korintským 14) Jakým způsobem funguje proroctví v církvi? Je to dar pro i dnešek? Jaký je vztah mezi proroctvím a Biblí?

Více

Láska

(1. Korintským 13) Jak podle Bible vypadá skutečná láska?

Více

Jednotná církev

(1. Korintským 12:12-31) Církev má být jiným společenstvím než ty okolo. Jestli jsi křesťan, tak jsi církve součástí. Co to znamená, že má být církev jednotná?

Více

K čemu jsou dary Ducha?

(1. Korintským 12:1-11) Proč dává Bůh dary Ducha svatého církvi? Proč má někdo viditelnější dar a někdo méně viditelný dar?

Více

Večeře Páně

(1. Korintským 11:17-34) Co je to Večeře Páně? Jak se má slavit? Co znamená, že jí můžeme slavit nehodně?

Více

Muž je hlavou ženy

(1. Korintským 11:2-16) I když nám společnost čím dál více tvrdí, že mezi mužem a ženou není žádný rozdíl, Bible to tak nevidí. Muž a žena byli stvoření jinak. Muž není žena a žena není muž.

Více

Žiješ pořád sám pro sebe?

(1. Korintským 10:23-11:2) Křesťanství mění jednu zásadní věc. Naší lásku. Přestáváme milovat sami sebe a začínáme milovat Boha a ostatní lidi. Jak to vypadá?

Více