Cover
19 video
 
19 audio

Genesis

Kniha Genesis je knihou o počátku. Ne však jen stvoření světa, ale taky o počátku vztahu Boha s člověkem.

Otevřít

Cover
46 video
 
38 audio

Římanům: Dopis Apoštola Pavla do Říma

O čem přesně je poselství křesťanství? Tento klíčový dopis Apoštola Pavla církvi do Říma nám to pomůže pochopit.

Otevřít

Cover
4 video
 
4 audio

Jonáš: Na útěku před Bohem

Bůh nás volá do vztahu, ve kterém nás proměňuje, abychom byli jako On.

Otevřít

Cover
40 video
 
25 audio

1. Korintským: Každý den neděle

Jak vidět všechny části života skrze evangelium? Každý den. Církev v Korintu byla nedospělá a právě v tomhle měla růst.

Otevřít

Cover
15 video
 
7 audio

1. Timoteova: Proti proudu

V dnešní době jdeme tomu čemu věříme proti proudu. Otázka je: budeme se držet toho, čemu věříme, nebo podlehneme tlaku okolí?

Otevřít

Cover
4 video
 
3 audio

Rút: To nejlepší teprve příjde

Kniha Rút je krátký příběh o tom, jak Boží neviditelná ruka řídí naše životy skrze těžkosti, radost a naději, do svého dobrého konce. Ukazuje nám, jak více můžeme důvěřovat Bohu v časech, kdy zrovna necítíme zvlášť jeho přítomnost.

Otevřít

Cover
14 video
 
2 audio

Efeským: Zdravá církev

Dopis církvi do Efesu je jedna z klíčových knih Nového Zákona. Ukazuje nám jasně na jakých pravdách by měla církev stát a jak nás tyhle úžasné pravdy evangelia proměňují k novému životu s Bohem.

Otevřít

Cover
9 video
 
5 audio

Daniel: Bůh je král

Daniel je velkolepý příběh o tom, jak se obyčejný mladík stal otrokem v cizí zemi a věrně sloužil Bohu, který s ním komunikoval nadpřirozeným způsobem. Je to hlavně příběh o tom, že Bůh je král nade vším a Jeho království přichází.

Otevřít

Cover
9 video
 

Jakub: Víra v praxi

Kniha Jakub je plná imperativů. Ukazuje nám na to, jak má křesťan doopravdy vypadat. Křesťanem není jen někdo, kdo říká, že je křesťan. Křesťanem je někdo, u kterého se to projevuje navenek. Jak vypadá víra v praxi?

Otevřít

Cover
31 video
 
7 audio

Janovo Evangelium: Nejdůležitější otázka

Snažili jsme se odpovědět na tu nejdůležitější otázku: “Kdo je Bůh?” V Jannově Evangeliu vidíme Boha, který se zjevil lidem skrze svého Syna Ježíše Krista. Jak by Bůh vypadal, kdyby byl mezi námi? Možná úplně jinak, než jak bychom čekali.

Otevřít