34 videií
 
19 audií

1. Korintským: Každý den neděle

Jak vidět všechny části života skrze evangelium? Každý den. Církev v Korintu byla nedospělá a právě v tomhle měla růst.

Otevřít

15 videií
 
7 audií

1. Timoteova: Proti proudu

V dnešní době jdeme tomu čemu věříme proti proudu. Otázka je: budeme se držet toho, čemu věříme, nebo podlehneme tlaku okolí?

Otevřít

4 videií
 
3 audií

Rút: To nejlepší teprve příjde

Kniha Rút je krátký příběh o tom, jak Boží neviditelná ruka řídí naše životy skrze těžkosti, radost a naději, do svého dobrého konce. Ukazuje nám, jak více můžeme důvěřovat Bohu v časech, kdy zrovna necítíme zvlášť jeho přítomnost.

Otevřít

14 videií
 
2 audií

Efeským: Zdravá církev

Dopis církvi do Efesu je jedna z klíčových knih Nového Zákona. Ukazuje nám jasně na jakých pravdách by měla církev stát a jak nás tyhle úžasné pravdy evangelia proměňují k novému životu s Bohem.

Otevřít

9 videií
 
5 audií

Daniel: Bůh je král

Daniel je velkolepý příběh o tom, jak se obyčejný mladík stal otrokem v cizí zemi a věrně sloužil Bohu, který s ním komunikoval nadpřirozeným způsobem. Je to hlavně příběh o tom, že Bůh je král nade vším a Jeho království přichází.

Otevřít

9 videií
 

Jakub: Víra v praxi

Kniha Jakub je plná imperativů. Ukazuje nám na to, jak má křesťan doopravdy vypadat. Křesťanem není jen někdo, kdo říká, že je křesťan. Křesťanem je někdo, u kterého se to projevuje navenek. Jak vypadá víra v praxi?

Otevřít

31 videií
 
7 audií

Janovo Evangelium: Nejdůležitější otázka

Snažili jsme se odpovědět na tu nejdůležitější otázku: “Kdo je Bůh?” V Jannově Evangeliu vidíme Boha, který se zjevil lidem skrze svého Syna Ježíše Krista. Jak by Bůh vypadal, kdyby byl mezi námi? Možná úplně jinak, než jak bychom čekali.

Otevřít

9 videií
 

Filipským: Pravé křesťanství

Co všechno by se změnilo, kdybychom křesťanství opravdově věřili? Jak by vypadal náš život? Co dělá křesťanství s lidmi? Zvedá je z gauče, mění vztahy s ostatními lidmi, mění postoj k financím.. Doslova mění život.

Otevřít

13 videií
 

Nehemiáš: Práce jako na KOSTELe

Před námi je plno práce. Žijeme ve městech v ČR, kde křesťanství není zrovna ta nejpopulárnější věc. Jak pracovat v takové kultuře? Jaký mít postoj? Jak se vypořádat s opozicí a nepřáteli? Co po nás Bůh chce?

Otevřít

16 videií
 

1. Petrova: Cizinci ve svém městě

Stejně jako církve, kterým Petr psal, jsme i my křesťanskou menšinou v našich městech. Jak žít život, jako křesťan, když jsme v menšině?

Otevřít