Boj o štěstí

(1. Timoteova 6:1-10) Mluvili jsme o snaze mít šťastný život, o lásce k penězům a o tom jak to souvisí s Evangeliem v našem životě.

Otevřít

Trest smrti a amnestie

(Jan 8:1-11) Jirka pokračoval v sérii. Zabýval se velice známým příběhem z Ježíšova života. „Kdo z vás je beze hříchu, ať první hodí kamenem.“

Otevřít