Světlo světa

(Jan 8:12-30) Ježíš k nim znovu promluvil: “Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.”

Continue reading