Boží smlouva s lidmi

(Genesis 9:1-17) Po potopě je na Zemi jediná rodina. Nový začátek. Bůh však nedává lidem jen nový začátek, ale taky jim dává smlouvu. Co to znamená?

Více

Pád člověka

(Genesis 3:1-14) Adam s Evou neposlechli Boha a jedli ze stromu poznání dobrého a zlého. Jaký to má dopad na nás?

Více

K čemu jsou dary Ducha?

(1. Korintským 12:1-11) Proč dává Bůh dary Ducha svatého církvi? Proč má někdo viditelnější dar a někdo méně viditelný dar?

Více

Proč být vděčný?

(1. Korintským 1:4-9) Jaké důvody máme k tomu, abychom byli vděční? Vděční za něco, za co by normální lidé vděční nebyli?

Více

Bůh nade vším a zároveň blízko

(Daniel 1:1-10) Bůh je nad národy, vydává krále do rukou nepřátel a rozhoduje o národech. Ale zároveň je Bohem, který je aktivní v našich životech a stará se o nás osobně.

Více