Jsme jedno s Kristem

(Římanům 8:1-4) Křesťani nejsou křesťany jen tím, že věří v něco, ale tím, že Bůh s nima něco zvláštního dělá. Není to jen v tom, že v Krista důvěřujeme, ale taky se s ním nějakým způsobem stáváme jedno.

Více

Proroctví

(1. Korintským 14) Jakým způsobem funguje proroctví v církvi? Je to dar pro i dnešek? Jaký je vztah mezi proroctvím a Biblí?

Více

K čemu jsou dary Ducha?

(1. Korintským 12:1-11) Proč dává Bůh dary Ducha svatého církvi? Proč má někdo viditelnější dar a někdo méně viditelný dar?

Více