Moralista a pokrytec

(Římanům 2:1-16) Když se mluví o hříchu, tak si často myslíme, že se mluví o někom jiném. Co když se mluví o nás? Jaká je naděje pro moralisty a pokrytce?

Více

Jak nebýt pokrytcem

Vaškovo kázání z Majáku na Vsetíně. Součástí série kázání na hoře. Text: “Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.”

Více

Bůh a utrpení

(Jan 11:17-57) Někdy zažíváme těžké chvíle a zdá se, že Bůh je někde opodál a neslyší, i když k němu voláme. Co s tím? Dělá Bůh něco se zlem a utrpením? Proč jsou tu války a všechna možná nespravedlnost?

Více

Co udělá Bůh se zlem?

(Jan 9:1-27) Kolem nás a nám se nedějí vždy pěkné věci. Zajímá to vůbec Boha? Má v tom nějaký záměr? Udělá s tím něco?

Více

Trpím nespravedlivě

(1. Petrova 3:13-22) Zase něco o utrpení? Trpíme spravedlivě? Trpíme nespravedlivě? Pomlouvají nás ve škole? Jak se máme chovat?

Více