Boží království stojí za všechno

(Matouš 13:44-52) Musíš se vzdát něčeho v následování Boha? Co to je?