Boží sliby tě budou stát všechno

(Genesis 17) Boží smlouva s Abrahamem nám ukazuje, co Bůh chce po lidech, kteří mu patří. Co je pro Boha nejdůležitější a jak na to máme reagovat?