Boží vs. lidské načasování

(Genesis 16) Bůh má jiné načasování než my. To v nás vyvolává pochybnosti. Co dělat, když se zdá, že Boží načasování je pomalé?