Daleko od Boha?

(Lukáš 19:1-10) Nikdo není daleko od Boha natolik, že by na něj Bůh nemohl dosáhnout.