Lidská bída před Bohem

(Genesis 6) Bůh se dívá na náš hřích tak, jak se my na něj často nedíváme. Bůh bude reagovat na hřích.