Kvůli nařízení vlády se do odvolání nebudeme scházet v neděli 9:30.

Potopa

(Genesis 7) Boží soud není jen výhružka, ale realita. Jak často přemýšlíme nad realitou smrti?