Příprava země, dny 1-5

(Genesis 1:1-25) Bůh v šesti dnech připravuje zemi, aby v ní mohl člověk žít a Boha znát.