Stvoření člověka, den 6

(Genesis 1:24-31) Člověk není jen náhodný výsledek slepého prcesu. Člověka stvořil Bůh, co to říká o tom, kdo člověk je?