Jako KOSTEL Jinak chceme být zdravou církví, která zakládá další zdravé církveVěříme, že abychom byli zdravou církví, musíme začít od Boha a Ježíše, na kterých církev stojí..

Dále pak zdravou církev tvoří jednotliví lidé, ty a já. Jednotliví lidé, kteří svůj život v rámci církve staví na určitých společných hodnotách. Naše hodnoty jsou vyjádřeny ve slibu domácího.

Vyznání víry - na čem společně stojíme

Věříme v jednoho Boha, který existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý.
Věříme, že Bůh stvořil svět a všechno, co je v něm, že poslal svého jediného syna Ježíše Krista, narozeného skrze Ducha Svatého z panny Marie, aby na kříži zemřel za naše hříchy a potom vstal z mrtvých jako náš Pán.
Věříme v Ducha Svatého, který v nás žije a mění nás víc a víc k podobě Ježíše.
Vzdáváme se života bez Boha a věříme, že právě v Něm a s Ním najdeme smysl a radost jak pro každý den, tak i pro věčnost.
Vyznáváme, že se nám otevřely oči jako ostatním věřícím, abychom viděli, že bez Boží milosti nemůže člověk před Božím soudem obstát.
Vyznáváme s křesťany všech staletí a jazyků, že jsme poznali a přijali Boha jako svého Otce, Ježíše Krista jako svého Pána, jako toho, který nás zachránil a toho, kterému patří náš život; i Ducha Svatého, který nás vede do církve a k Bibli, která je slovem Božím.

IMG_0525

IMG_8556-2