Členem KOSTELa Jinak, nebo-li domácím, se stává někdo, kdo souhlasí s naším vyznáním víry, vizí a chce s námi budovat církev v Šumperku.

Naše vize by se dala shrnout takto: "Chceme být zdravou církví, která zakládá další zdravé církve". Věříme tomu, že zdravou církví budeme, když se budeme soustředit na Krista a na to být věrní správci Jeho evangelia. Zdravá církev je taková, kde jsou zdraví jednotlivci. Když přijímáme člena do KOSTELa Jinak, nebo jak my říkáme "domácího", tak doufáme, že s námi bude zdravou církev budovat. Být domácím na KOSTELe Jinak znamená rozumět sám sobě v podobě následujících identit.

Jsem součástí rodiny

To znamená, že se chci stát oficiální součástí naší rodiny, ne být jejím pasivním členem, ale aktivním, který se podílí na jejím fungování. Přijímám všechny ostatní domácí jako svoje bratry a sestry, se kterými chci žít přes naše všechny nedostatky.

Jsem služebník

Také rozumím tomu, že po Ježíšově vzoru žijeme jako rodina, která je tady, aby sloužila - jak jeden druhému, tak i lidem, kteří Ježíše neznají. Naše služba není jenom duchovní, ale i praktická podle toho, jak kdo potřebuje.

Jsem student

Chci také společně s ostatními domácími víc poznávat, jaký je náš Otec a co pro nás v Ježíši udělal. Přijímám Bibli jako svoji autoritu a chci ji studovat a znát. Přijímám také odpovědnost za to předávat dalším co jsem se naučil.

Jsem misionář

Rozumím tomu, že důvod proč jsme tady a poslání, které pro nás Bůh má, je abychom pokračovali v jeho poslání - a to je svědčit lidem o záchraně, která je v Ježíši a přivést je tak zpátky k Bohu. Rozumím spolu s ostatními domácími tomu, že je to úkol každého z nás.

Jsem uctívač

Přijímám společně s námi to, že v mém životě nemůže být nikdo jiný na prvním místě kromě Ježíše. Chci Ježíše uctívat, tedy žít ve všem a vždycky pro Něj. Ať se to týká mých peněz, času, energie, rodiny, emocí, práce, školy a všeho dalšího.

Jsem zakladatel sborů

A nakonec společně s ostatními domácími chci rozšířit to, co Bůh dělá v KOSTELe Jinak dál skrze zakládání sborů a misii na jiných místech.

07

IMG_8556-2

IMG_0109