Cover
8 videos
 
6 audios

Neděle doma

Když nám vláda nařídí, abychom zůstali doma, tak budeme doma.

Play

Cover
35 videos
 
34 audios

Genesis

Kniha Genesis je knihou o počátku. Ne však jen stvoření světa, ale taky o počátku vztahu Boha s člověkem.

Play

Cover
46 videos
 
38 audios

Římanům: Dopis Apoštola Pavla do Říma

O čem přesně je poselství křesťanství? Tento klíčový dopis Apoštola Pavla církvi do Říma nám to pomůže pochopit.

Play

Cover
4 videos
 
4 audios

Jonáš: Na útěku před Bohem

Bůh nás volá do vztahu, ve kterém nás proměňuje, abychom byli jako On.

Play

Cover
40 videos
 
25 audios

1. Korintským: Každý den neděle

Jak vidět všechny části života skrze evangelium? Každý den. Církev v Korintu byla nedospělá a právě v tomhle měla růst.

Play

Cover
15 videos
 
7 audios

1. Timoteova: Proti proudu

V dnešní době jdeme tomu čemu věříme proti proudu. Otázka je: budeme se držet toho, čemu věříme, nebo podlehneme tlaku okolí?

Play

Cover
4 videos
 
3 audios

Rút: To nejlepší teprve příjde

Kniha Rút je krátký příběh o tom, jak Boží neviditelná ruka řídí naše životy skrze těžkosti, radost a naději, do svého dobrého konce. Ukazuje nám, jak více můžeme důvěřovat Bohu v časech, kdy zrovna necítíme zvlášť jeho přítomnost.

Play

Cover
14 videos
 
2 audios

Efeským: Zdravá církev

Dopis církvi do Efesu je jedna z klíčových knih Nového Zákona. Ukazuje nám jasně na jakých pravdách by měla církev stát a jak nás tyhle úžasné pravdy evangelia proměňují k novému životu s Bohem.

Play

Cover
9 videos
 
5 audios

Daniel: Bůh je král

Daniel je velkolepý příběh o tom, jak se obyčejný mladík stal otrokem v cizí zemi a věrně sloužil Bohu, který s ním komunikoval nadpřirozeným způsobem. Je to hlavně příběh o tom, že Bůh je král nade vším a Jeho království přichází.

Play

Cover
9 videos
 

Jakub: Víra v praxi

Kniha Jakub je plná imperativů. Ukazuje nám na to, jak má křesťan doopravdy vypadat. Křesťanem není jen někdo, kdo říká, že je křesťan. Křesťanem je někdo, u kterého se to projevuje navenek. Jak vypadá víra v praxi?

Play