Cover
31 videos
 
7 audios

Janovo Evangelium: Nejdůležitější otázka

Snažili jsme se odpovědět na tu nejdůležitější otázku: „Kdo je Bůh?“ V Jannově Evangeliu vidíme Boha, který se zjevil lidem skrze svého Syna Ježíše Krista. Jak by Bůh vypadal, kdyby byl mezi námi? Možná úplně jinak, než jak bychom čekali.

Play

Cover
9 videos
 

Filipským: Pravé křesťanství

Co všechno by se změnilo, kdybychom křesťanství opravdově věřili? Jak by vypadal náš život? Co dělá křesťanství s lidmi? Zvedá je z gauče, mění vztahy s ostatními lidmi, mění postoj k financím.. Doslova mění život.

Play

Cover
13 videos
 

Nehemiáš: Práce jako na KOSTELe

Před námi je plno práce. Žijeme ve městech v ČR, kde křesťanství není zrovna ta nejpopulárnější věc. Jak pracovat v takové kultuře? Jaký mít postoj? Jak se vypořádat s opozicí a nepřáteli? Co po nás Bůh chce?

Play

Cover
16 videos
 

1. Petrova: Cizinci ve svém městě

Stejně jako církve, kterým Petr psal, jsme i my křesťanskou menšinou v našich městech. Jak žít život, jako křesťan, když jsme v menšině?

Play

Cover
20 videos
 
7 audios

Samostatná kázání

V této sekci jsou kázání, která nejsou součástí žádné série, nebo jsou z jiného místa než ze Šumperka.

Play