Moralista a pokrytec

(Římanům 2:1-16) Když se mluví o hříchu, tak si často myslíme, že se mluví o někom jiném. Co když se mluví o nás? Jaká je naděje pro moralisty a pokrytce?

Otevřít

Jak nebýt pokrytcem

Vaškovo kázání z Majáku na Vsetíně. Součástí série kázání na hoře. Text: „Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.“

Otevřít

Bůh a utrpení

(Jan 11:17-57) Někdy zažíváme těžké chvíle a zdá se, že Bůh je někde opodál a neslyší, i když k němu voláme. Co s tím? Dělá Bůh něco se zlem a utrpením? Proč jsou tu války a všechna možná nespravedlnost?

Otevřít