Bůh miluje nemilované

(Genesis 29) Co ti dává tvou hodnotu? Co je pro Boha důležité ve vztazích?