Bůh neselže dodržet, co slíbil (Izrael, část 1)

(Římanům 11:1-10) Pochybuješ někdy, že Bůh nedodrží co slíbil? Jaké máme důvody věřit tomu, že co Bůh slíbil, to taky dodrží?