Bůh splní vše, co slíbí

(Genesis15) Bůh má velký plán pro tento svět a rozhodl se uzavřít smlouvu s Abramem.