Každodenní křesťansví

(Nehemiáš 2:1-8) Jak vypadá křesťanství v každodenním životě? Co máme dělat?

Post a comment