Milovaní služebníci v Kristu

(Římanům 16:1-16) Pavel, na závěr dopisu Římanům zdraví své sourozence v Římě, ke kterým dnes prožívá zcela jiné emoce. Čeho si váží?