Podřízení se autoritám

(Římanům 13:1-7) Bible mluví, že bychom se měli podřizovat nadřízeným autoritám. Co to znamená?