Kvůli nařízení vlády se do odvolání nebudeme scházet v neděli 9:30.

Sodoma a Gomora

(Genesis 19) Jsi někde, kde nemáš co dělat? Jak a proč Bůh zničil Sodomu a Gomoru? Jak to může mluvit k nám?